สกรูยึดหลังคากระเบื้องคอนกรีต แปไม้

สกรูยึดหลังคากระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย)

ทั้งชนิด แผ่นเรียบ และ แผ่นลอน

สามารถเจาะได้เลย โดยไม่ต้องเจาะนำ

เจาะเข้ากับแปเหล็ก แปโมเนีย

ความหนาไม่เกิน 3.2 มม.

สกรูเบอร์ #8 ใช้ในการยึดกระเบื้องคอนกรีต

(ซีแพคโมเนีย) เท่านั้น

แปไม้

รายละเอียด

สกรูยึดหลังคากระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย) ทั้งชนิด แผ่นเรียบ และ แผ่นลอน  สามารถเจาะได้เลย โดยไม่ต้องเจาะนำ  เจาะเข้ากับแปเหล็ก แปโมเนีย ความหนาไม่เกิน 3.2 มม. สกรูเบอร์ #8 ใช้ในการยึดกระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย) เท่านั้น