สกรูยึดหลังคากระเบื้องคอนกรีต แปเหล็ก

สกรูยึดหลังคากระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย) ทั้งชนิด แผ่นเรียบ และ แผ่นลอน

สามารถเจาะได้เลย โดยไม่ต้องเจาะนำ  เจาะเข้ากับแปเหล็ก แปโมเนีย

ความหนาไม่เกิน 3.2 มม. สกรูเบอร์ #8 ใช้ในการยึดกระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย) เท่านั้น

ปลายสว่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

สกรูยึดหลังคากระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย) ทั้งชนิด แผ่นเรียบ และ แผ่นลอน

สามารถเจาะได้เลย โดยไม่ต้องเจาะนำ  เจาะเข้ากับแปเหล็ก แปโมเนีย

ความหนาไม่เกิน 3.2 มม. สกรูเบอร์ #8 ใช้ในการยึดกระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย) เท่านั้น