ไขควงแกนกลมด้ามเขียวเทา

ไขควงแกนกลมด้ามเขียวเทา

Rubber-Handle-Flat-Screwdriver-standardt

Rubber-Handle-Flat-Screwdriver-standardt

รายละเอียด

ไขควงแกนกลมด้ามเขียวเทา

ไขควงแกนกลมด้ามเขียวเทา หัวแฉก +

Rubber-Handle-Flat-Screwdriver-size+

Rubber-Handle-Flat-Screwdriver-size+

 

ไขควงแกนกลมด้ามเขียวเทา หัวแบน –

Rubber-Handle-Flat-Screwdriver-size-

Rubber-Handle-Flat-Screwdriver-size-

Rubber-Handle-Flat-Screwdriver-2

Rubber-Handle-Flat-Screwdriver-2