โฮลซอเจาะฝ้า (ไฟดาวน์ไลท์)

คุณสมบัติ โฮลซอเจาะฝ้า (ไฟดาวน์ไลท์)

– ดอกสว่านและใบมีด HSS M2

– แกนเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm.

– ดอกสว่าน ขนาด 6 mm.

– สามารถปรับขนาดในการเจาะ 30-120 mm.

– เหมาะสำหรับงานหนัก ใช้เจาะไม้เนื้อบาง – หนา

– ประแจหกเหลี่ยม ขนาด 4 mm. (5/32”)

รายละเอียด

คุณสมบัติ โฮลซอเจาะฝ้า (ไฟดาวน์ไลท์)

– ดอกสว่านและใบมีด HSS M2

– แกนเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm.

– ดอกสว่าน ขนาด 6 mm.

– สามารถปรับขนาดในการเจาะ 30-120 mm.

– เหมาะสำหรับงานหนัก ใช้เจาะไม้เนื้อบาง – หนา

– ประแจหกเหลี่ยม ขนาด 4 mm. (5/32”)

HC-050-Adjustable-Hole Cutter-size

HC-050-Adjustable-Hole Cutter-size

HC-050-Adjustable-Hole Cutter

HC-050-Adjustable-Hole Cutter