พุ๊กดรอปอิน / Drop-in Anchor

พุ๊กดรอปอิน / Drop-in Anchor

  • ออกแบบลวดลายบนตัวพุ๊ก เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลาย
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะกันระหว่างชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้น
  • พุ๊กดรอปอิน SUG สามารถรับน้ำหนัก ได้ถึง 25%

    Drop-in-Anchor-Usage-Guide

    Drop-in-Anchor-Usage-Guide

รายละเอียด

พุ๊กดรอปอิน / Drop-in Anchor

พุ๊กดรอปอิน (Drop-in Anchors) ออกแบบสำหรับการใช้งาน ที่ต้องรับน้ำหนักมาก จึงเหมาะกับงานที่หลากหลายเช่น งานประปา, งานเครื่องปรับอากาศ, งานเครื่องจักร เป็นต้น

พุ๊กดรอปอิน (Drop-in Anchors) ออกแบบลวดลายบนตัวพุ๊ก เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลายและเพิ่มประสิทธิภาพใน การยึดเกาะกันระหว่างชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้น จากการทดสอบโดยใช้ พุ๊กดรอปอิน SUG ยึดกับคอนกรีตที่มีความหนาแน่นระหว่าง 280-330 kgs/cm. พุ๊กดรอปอิน SUG สามารถรับน้ำหนัก ได้ถึง 25%

Drop-in-Anchor-size

Drop-in-Anchor-size

Drop-in-Anchor

Drop-in-Anchor