ไขควงด้ามเขียวเทา 59 ตัวชุด

คุณสมบัติ ไขควงด้ามเขียวเทา 59 ตัวชุด

– แกนไขควง ผลิตจาก CR-V (Chrome Vanadium) อย่างดี

– มีความแข็งแรง และ น้ำหนักเบา สะดวกต่อการใช้งาน

– สามารถใช้งานได้หลากหลาย ตามชนิดของชิ้นงาน

159-59Pcs-Set-Usage-Guide

159-59Pcs-Set-Usage-Guide

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ ไขควงด้ามเขียวเทา 59 ตัวชุด

– แกนไขควง ผลิตจาก CR-V (Chrome Vanadium) อย่างดี

– มีความแข็งแรง และ น้ำหนักเบา สะดวกต่อการใช้งาน

– สามารถใช้งานได้หลากหลาย ตามชนิดของชิ้นงาน

159-59Pcs-Set-size

159-59Pcs-Set-size

159-59Pcs-Set

159-59Pcs-Set

159-59Pcs-Set-2

159-59Pcs-Set-2